Organisation


EBA-Emmaboda Bostadsaktiebolag är ett litet aktiebolag med 14 anställda. . Det sitter fler män än kvinnor i styrelsen.


Mailadress till styrelsen är : Förnamn.Efternamn@politiker.emmaboda.se


Organisationsnummer. 556096-7118

Moderbolag:                   Emmaboda Kommun

Ivan Lindmark                 VD

Gunter Villman              Styrelseordförande

Flemming Jorgensen    Vice ordförande

Berthold Andersson     Ledamot

Zeljka Krajinovic           Ledamot

Göran Andersson         Ledamot

Suppleanter:

Sonny Meijer och Camilla Johansson

               

För mer information kring Emmaboda Bostadsaktiebolag klicka här.


EMFAB - Emmaboda Fastighetsbolag är ett aktiebolag.  Det sitter fler män än kvinnor i styrelsen.

Organisationsnummer  556068-2972

Moderbolag:                  Emmaboda Kommun

Ivan Lindmark                VD

Johan Jonsson                Styrelseordförande

Maria Ixcot Nisson        Vice ordförande

Stefan Focic                    Ledamot

Tomas Herbertsson     Ledamot

Dragan Pavlovic            Ledamot

Suppleanter:

Leif Karlsson och Simon Petersson 

För mer information kring Emmaboda Fastighetsbolag klicka här.EBA-Emmaboda Bostads AB
Besöksadress: Långg. 4
Box 122, 361 22 Emmaboda
Tel:0471-24 98 30 Fax:0471-24 98 41

EMFAB Emmaboda Fastighets AB
Org.nr: 556068-2972
Besöksadress: Långg. 4
Box 122, 361 22 Emmaboda
Tel:0471-24 98 30 Fax:0471-24 98 41