SamarbetspartnerEBA-Emmaboda Bostads AB upphandlar löpande underhåll, drift och skötsel av fastigheterna med ramavtal. Respektive avtal gäller i minst två år efter att det tecknats.

För att uppnå bästa resultat för våra hyresgäster har vi nära samarbete med samtliga av våra entreprenörer.


Följande entreprenörer ansvarar för olika uppgifter:

FÖR TEKNISK DRIFT ANSVARAR:
Fibernät, kabel-TV, elmätning o teknisk installation

Schneider AB och egen personal


FÖR INRE SKÖTSEL ANSVARAR:

Städning av trapphus och inre skötsel och lokalvård

Egen personal

FÖR YTTRE MARKSKÖTSEL ANSVARAR:

Gräsklippning, rabatter och snöskottning

Tekniska kontoret

Tömning av sopkärl och molokar

Emmaboda Energi

Återvinningscentral Möjligheternas Hus AB

www.emmaboda.se


FÖR UNDERHÅLL ANLITAR VI:


Måleri:
Nybro Måleri  AB                                                       www.nm-maleri.se

Schönströms Måleri  & Golv                                      www.schonstroms.se

P & P Golv/Måleri AB

Golv:
Schönströms Måleri & Golv                                       www.schonstroms.se

Nybro Golv                                                                 www.nybrogolv.se

Finngolv                                                                     www.finngolv.dinstudio.se


Glasmästare:
Emmaboda Glasmästeri AB                                       www.emmabodaglasmasteri.se

EL: 
Elbolaget Emmaboda AB                                             www.emmabodael.se

Rör o VVS:

KNPP Bygg & Plåtarbeten AB                                     www.knpp.se

Vatten & Värme Emmaboda                                        www.vatten-varme.se

Rörinstallationer AB                                                     www.bad-varme.se 
                                                       
Byggarbeten:
Ottossons Bygg AB                                                      www.ottossonbygg.se

KNPP Bygg & Plåtarbeten                                            www.knpp.se

Dannes Byggservice                                                    www.dannesbyggservice.se

Ventilationsarbete: 
Avent Drift & Innemiljö                                                  www.avent.se

KNPP Bygg & Plåtarbeten                                            www.knpp.se

Algerstedt AC & VP Service


Organisationer

Hyresgästföreningen
Relationer mellan EBA och de boende (www.hyresgastforeningen.se)

HBV
Allmännyttans inköpscentral som ägs av sina medlemmar. (www.hbv.se)

SABO 
Sveriges allmännyttiga bostadsföretag med uppgift att stödja sina medlemmar genom att driva, påverka och sprida kunskap kring bostadsfrågor (www.sabo.se)
Boverket. Upprätta regler och bestämmelser kring byggnation (www.boverket.se)

Fler länktips

www.24emmaboda.se

www.emmaboda.se

www.gulasidorna.se

www.glasriket.se

www.hitta.se

www.bredbandswebben.se


EBA-Emmaboda Bostads AB
Besöksadress: Långg. 4
Box 122, 361 22 Emmaboda
Tel:0471-24 98 30 Fax:0471-24 98 41

EMFAB Emmaboda Fastighets AB
Org.nr: 556068-2972
Besöksadress: Långg. 4
Box 122, 361 22 Emmaboda
Tel:0471-24 98 30 Fax:0471-24 98 41