Nyheter

20200221

Felsökning pågår!

Viktigt meddelande gällande det analoga grundutbudet för TV-kanaler

Tyvärr har vi en driftstörning för TV-utbudet i våra fastigheter och vi hoppas att grundutbudet kommer igång snarast möjligt.

Det är inte möjligt att själv söka annan kanalplats eller ändra några inställningar på din TV, utan när felet är åtgärdat kommer sändningen att fungera som den ska.


Arkiv:

hyra för 2020

Enligt hyresförhandling mellan EBA och HGF Sydost har följande överenskommelse gjorts för hyran gällande 2020.01.01-2020.12.31

För bostäder och förhandlingsbara lokaler blir det en höjning med 38,88kr/kvm/år fr om 2020.09.01-2020.12.31

Garage och bilplatser 10kr/mån fr om 2020.09.01.

El i hyran höjs till 1,62kr/kwh fr om 2020.01.01

Hyresförändring kommer att synas på Er hyresavi för september månad.


Kameraövervakning i Kv Linnéan 9 Emmaboda

EBA har installerat kamerbevakning i källargångarna för kvarteret Linnéan 9. Kamerorna kommer att vara aktiva fr om den 12 december-18.

Anledningen till att vi har kamerabevakning är att vid tillsynskontroller av räddningstjänsten fått påpekande om att det är ett stort problem med nedskräpning och skadegörelse i bostadsområdet.

Mottagare av inspelad data är Emmaboda Bostads AB, och det är därmed endast bostadsbolaget som vid behov kommer att använda sig av det inspelade materialet.

Lagring av datauppgifterna kommer att finnas kvar som längst i 14 dagar, därefter sker en automatisk radering.

Vår förhoppning är att med hjälp av denna kameraövervakning kunna ge våra hyresgäster en tryggare bostadsmiljö.

Dataskyddsombud är:

Namn: ThinaRydell

e-post:thina.rydell@nybro.se

organisation: Kommunstyrelseförvaltningen

organisationsnummer: 212000-0753

Telnr: 0481-452 30


 ARKIV:

2018.06.07

Bostadsmarknadsanalys

Med början fredagen den 8 juni kommer vi att genomföra en marknadsundersökning för att ta reda på intresset av nybyggda bostäder i Emmaboda Kommun.

Intervjuerna kommer att genomföras per telefon. Frågeformuläret har  tagits fram i samråd med Industrifakta AB. Frågeställningarna kommer att omfattas av följande:

Intresse för att flytta till en nybyggd lägenhet i centralorten - betalningsvilja - särskilt viktiga faktorer om man ska flytta till en nybyggd lägenhet och värderingar av dessa - omgivning - serviceutbud - lägenhetens storlek och utrustning.

Marknadsundersökningen kommer att omfattas av 140 genomförda intervjuer i tre åldersgruppen mellan 18 - 65+. år.


2018.05.01

Inbjudan till dialogmöte om Kv Linnéans utemiljö

Under 2018 kommer vi att utveckla och förbättra utemiljön vid kvarteret Linnéan. Därför vill vi bjuda in er hyresgäster till en dialog i maj om hur innergården och övriga utemiljön kan bidra till hemkänsla och bli ännu mer trygg och tillgänglig att vistas på för alla.

Mötesuppföljning:

Informationsträffen var mycket givande och ett tiotal boende i kvarteret medverkade och gav oss många bra och intressanta synpunkter.

Vi kommer att återkomma om ett nytt uppföljningsmöte under sensommaren/hösten 2018.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hemsida

Vi har glädjen att presentera vår nya hemsida, med intressant information till dig som hyresgäst eller bostadssökande.

Titta gärna i vår fastighetsbroschyr genom att klicka på länken: http://www.sebroschyr.se/emmabodabostadsab/WebView/ 


Större Projekt som är färdigställda

Uppdaterad 2017-08-09

  • Nybyggnation lägenheter, Guldsmeden
  • Nybyggnation gruppboende, Näktergalen 8-9
  • Vinterträdgården, Åldermannen 4
  • Kundcenter, Gullvivan 10
  • Kastanjen 17, Renovering
Guldsmeden:  Inflyttning för våra hyresgäster den 1 oktober 2016
  • Adress: Myrvägen 27 A-JGruppboende
Färdigställt årsskiftet 2016/2017. 
Vinterträdgården
Färdigställt 30 september 2016. 

Kundcenter
Färdigställt 31 augusti 2016. Kastanjen 17 - Underhållsarbete
Här utför vi fönsterbyte, renovering av balkonger och tilläggsisolering och putsning av fasad på befintliga bostadshus.
Arbetet utförs i två etapper per hus.

  • Etapp 1 Järnvägsgatan 66: Färdigställd
  • Etapp 2 Järnvägsgatan 64. Påbörjad enligt tidplan. Planeras att färdigställd december 2017.

Liljan 7 - Rivning

Etablering pågår och rivningen planeras att starta i vecka 34.


TV-Bredband och Telefoni
Vi kan erbjuda våra hyresgäster tillgång till ett toppmodernt öppet fibernät, där du idag kan välja mellan tre tjänster i form av TV, bredband och telefoni.

Du har stor valfrihet. Både när det gäller snabbheten på bredband (upp till 1 GB/sek), bland de flera hundra TV-kanaler som erbjuds av flera olika leverantörer, samt inom ip-telefoni.

Det här kan du få via Öppen Fiber

Smartare tv

Med digital-tv via fiber får din tv fler funktioner, du kan t ex se ditt favoritprogram när du vill, hyra film med fjärrkontrollen och se hdtv.

Supersnabbt bredband

Beroende på vilken tjänsteleverantör du väljer – och var du bor – kan du få upp till 1000Mbit/s

Telefoni som vanligt

Du ringer precis som du alltid gjort med din fasta telefon,men via ditt bredband.

Har du företag?

Många av våra tjänsteleverantörer erbjuder också företagsabonnemang.

Gå till deras respektive hemsidor så får du veta mer.

Hela utbudet finns på www.bredbandswebben.seEBA-Emmaboda Bostads AB
Besöksadress: Långg. 4
Box 122, 361 22 Emmaboda
Tel:0471-24 98 30 Fax:0471-24 98 41

EMFAB Emmaboda Fastighets AB
Org.nr: 556068-2972
Besöksadress: Långg. 4
Box 122, 361 22 Emmaboda
Tel:0471-24 98 30 Fax:0471-24 98 41